çekiliş

Çekilişe Katıl

Henüz çekilişe katılmadıysanız, aşağıdaki bilgileri kolaylıkla doldurup çekilişe katılabilirsiniz..
Ad:
Soyad:
Eposta Adresi:
Telefon:
Adres:
Doğum Tarihi:
 

Ad, soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi ve benzer bilgiler de dahil kişisel bilgilerimi Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti.’ne kendi rızam ile verdiğimi, bu bilgilerin Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti. bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları (3. Şahıslar) tarafından tarafıma yapılacak her türlü reklam, indirim, promosyon, hediye, çekiliş, mağaza kartı ve çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere tanıtım ve bilgilendirme amacıyla ileti gönderimi, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları kapsamında ve ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ettiğimi ve bu bilgilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanılmasına, saklanmasına, işlenmesine, bu bilgilerin Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti., bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları tarafından muhafaza edilmesine muvafakat ettiğimi bildiririm.

Bu Onay Formu’nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini Golden Plaza 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No: 3, Kat:9-A Şişli/İstanbul adresinden, talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Dilediğiniz zaman işbu form ile vermiş olduğunuz muvafakati 0850 360 36 39 numaralı telefonu arayarak ya da musteri.hizmetleri@forevernew.com.tr adresine e-posta göndererek iptal edebilirsiniz.

 

Ad, soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi ve benzer bilgiler de dahil kişisel bilgilerimi Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti.’ne kendi rızam ile verdiğimi, bu bilgilerin Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti. bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları (3. Şahıslar) tarafından tarafıma yapılacak her türlü reklam, indirim, promosyon, hediye, çekiliş, mağaza kartı ve çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere tanıtım ve bilgilendirme amacıyla ileti gönderimi, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları kapsamında ve ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ettiğimi ve bu bilgilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanılmasına, saklanmasına, işlenmesine, bu bilgilerin Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti., bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları tarafından muhafaza edilmesine muvafakat ettiğimi bildiririm.

Bu Onay Formu’nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini Golden Plaza 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No: 3, Kat:9-A Şişli/İstanbul adresinden, talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Dilediğiniz zaman işbu form ile vermiş olduğunuz muvafakati 0850 360 36 39 numaralı telefonu arayarak ya da musteri.hizmetleri@forevernew.com.tr adresine e-posta göndererek iptal edebilirsiniz.

 

                                                                                                               LEGAL METİN 

 1. Bu kampanya Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve 58259698-255.01.02-E.3460 sayılı izni ile 02.04.2018 (Saat:00:01) - 14.05.2018 (Saat:23:59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.
 2. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde www.forevernew.com.tr (ücretsiz) internet sitesine girip hizmet ve ürünlerin tanıtımlarını izledikten sonra karşılarına çıkan forma ad, soyad, adres, doğum tarihi, gsm no ve e-mail bilgilerini (Katılımlarda ad-soyad ve gsm no bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.) girenlere 1 çekiliş hakkı verilecektir. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır).
 3. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
 4. Çekilişte 5 kişi 1.000 TL değerinde Forever New hediye çeki kazanacaktır. (Hediye çeki, Türkiye genelindeki tüm Forever New mağazalarında, tüm ürünlerde ve 28.06.2018-01.10.2018 tarihleri arasında geçerlidir. Talihliden başkası tarafından kullanılamaz, nakde çevrilemez.)
 5. Çekiliş, 21.05.2018 tarihinde saat 11.00’de U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. toplantı salonunda Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
 6. Çekiliş sonuçları 28.05.2018 tarihinde Takvim Gazetesi Türkiye Baskısı’nda duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
 7. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
 8. Asil talihliler 12.06.2018 yedek talihliler 27.06.2018 tarihine kadar kimlikleri, iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar.
 9. Kampanyaya katılım ücretsizdir ve katılım için ürün alım şartı yoktur.
 10. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
 11. Bu çekilişe Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti. ve U2 Tanıtım çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
 12. KDV ve ÖTV dışında tüm vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
 13. www.forevernew.com.tr internet sitesi üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir.
 14. Katılımcı, çekiliş kapsamında paylaştığı bilgileri kendi rızası ile Forever New'e verdiğini, bu bilgilerin Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti. bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları (3. Şahıslar) tarafından yapılacak her türlü reklam, indirim, promosyon, hediye, çekiliş, mağaza kartı ve çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere tanıtım ve bilgilendirme amacıyla ileti gönderimi, ihtiyaçlarına özel fırsatlar geliştirilmesi, bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları kapsamında ve ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesi, iletişime geçilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bu bilgilerinin kullanılmasına, saklanmasına, işlenmesine, bu bilgilerin Retail Two Mağazacılık Ltd. Şti., bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları tarafından muhafaza edilmesine muvafakat ettiğini beyan eder.
 15. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.